rury_precyzyjnePodstawową oraz najważniejszą zaletą jeżeli idzie o rury precyzyjne jest ich niespotykana nigdzie indziej wysoka dokładność i gładka powierzchnia, co sprawia iż rury precyzyjne znajdują odpowiednie zastosowanie w aspekcie przewodzenia w pełnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście wspomniane rury precyzyjne są odporne na korozje a ich dokładne wykonanie pozwala na precyzyjne oraz optymalne dostosowanie pod kątem właściwości, parametrów czy też zastosowania zgodnie ze swoistym przeznaczeniem. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest poznać je z adekwatnej do tego perspektywy, jednocześnie zdać sobie sprawę kiedy ich użytkowanie ma rzeczywiście uzasadniony sens. Wspomniane rury precyzyjne mają bardzo szerokie zastosowanie, także w przemyśle oraz mechanice czy jako jeden z podstawowych i ważnych elementów konstrukcji typowo stalowych, zatem mówimy tutaj o rurach nader często spotykanych a także wykorzystywanych w aspekcie ich swoistej eksploatacji. Na naszym rynku rury precyzyjne produkuje wielu producentów, a co najważniejsze wykorzystują do tego celu najnowsze pod względem technologicznym rozwiązania jakie jeszcze bardziej podnoszą wartość tych rur.

rury_aluminioweZe względu na swoje właściwości a mianowicie dobre przewodzenie ciepła i elektryczności, rury aluminiowe mają oczywiste i zrozumiałe w tym aspekcie zastosowanie, dochodzi do tego jeszcze odporność na korozję oraz wiele innych zalet. Pewnie, że rury aluminiowe są mocno niedoceniane a przecież mówimy o lekkich lecz jednocześnie wytrzymałych oraz odpowiednich elementach jakich zastosowanie na niejednej płaszczyźnie przyniesie nam korzystny efekt w postaci adekwatnych właściwości i wartości typowo technicznych czy parametrów oraz walorów fizycznych. Nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości, iż rury aluminiowe to coś co znajdziemy nie tylko w wielu konstrukcjach lecz także elementach instalacji elektrycznych oraz grzewczych gdzie zabezpieczają je w adekwatny do tego sposób. Pamiętajmy o możliwości wykorzystania rur aluminiowych a tym samym dlaczego tak wiele mówi się na ich temat jeżeli idzie o wartość w aspekcie swoistej eksploatacji, a ta jak doskonale wiemy jest jasno określona i sprecyzowana, w pełnym tego słowa znaczeniu oraz co za tym idzie generuje odpowiednie walory użytkowe.

rury_hydrauliczneOdpowiednio dobrane rury hydrauliczne sprawią, iż nasza instalacja grzewcza będzie działać zgodnie z przeznaczeniem a tym bardziej jej eksploatacja zagwarantuje nam możliwość przeniesienia energii cieplnej we wskazane miejsce. Pewnie, że zawsze rury hydrauliczne dobiera się w indywidualny dla ich miejsca zastosowania sposób, rury miedziane czy też mosiężne a tym samym stalowe oraz aluminiowe, to tylko kilka z opcji jakie w tym aspekcie się stosuje. Oczywiste jest, iż rury hydrauliczne muszą spełniać swoją podstawową oraz najważniejszą rolę, tym bardziej być połączone w adekwatny sposób a co najważniejsze nadawać się do wykorzystania w aspekcie systemów i instalacji grzewczych. Szczelność takich rur hydraulicznych oraz wytrzymałość na wysokie temperatury, jednocześnie przenoszenie ciepła z jednego miejsca w drugie, to najważniejsze zalety rur typowo hydraulicznych choć oczywiście nie jedyne. Najważniejsze aby rury hydrauliczne znalazły zastosowanie wszędzie tam gdzie dana instalacja oczekuje od nich odpowiedniego działania.

rury_miedzianeCo sprawia, iż właśnie to rury miedziane są najczęściej wykorzystywane jeżeli idzie o jakąkolwiek instalację grzewczą? Mianowicie przede wszystkim najważniejszym argumentem jest tutaj fakt, iż rury miedziane doskonale przewodzą ciepło a co za tym idzie spełniają jasno określoną rolę, są łatwe jeżeli idzie o możliwość ich łączenia czy zastosowania zgodnie ze swoistą rolą. Oczywiście rury miedziane są odporne na korozje a więc posłużą nam wiele długich lat, mówimy tutaj o koncepcji i rozwiązaniu jakiego popularność w aspekcie instalacji grzewczych systematycznie rośnie, a rury miedziane stały się jednym z najważniejszych jej elementów. Pewnie, że warto dostrzec w rurach miedziany odpowiedni potencjał, walory jak wspomniano powyżej typowo techniczne, są one jednak także atrakcyjne jeżeli idzie o ich wygląd czy nawet możliwość swobodnego dostosowania poprzez wykorzystanie giętkości rur miedzianych. Jeżeli zatem planujemy budowę instalacji grzewczej to nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości, iż zastosowanie w niej rur miedzianych ma jak najbardziej uzasadniony sens.

rury_stalowePamiętajmy aby zawsze rury stalowe były optymalnie dostosowane pod kątem swoistej eksploatacji i adekwatnego zastosowania, a przede wszystkim by doceniono ich właściwości oraz optymalne przeznaczenie. Pewnie, iż pojawiają się opinie iż rury stalowe są znacznie gorszym rozwiązaniem w aspekcie instalacji gazowych , sanitarnych oraz wodnych a tym samym znacznie lepsze są aluminiowe, należy jednak pamiętać o czymś bardzo ważnym, tylko rury stalowe spełniają wszystkie wymagania aby można było zastosować je na zewnątrz. Oczywiście w gruncie rzeczy to właśnie rury stalowe są alternatywą dla każdego kto poszukuje trwałego oraz wytrzymałego rozwiązania pod względem parametrów technicznych, dlatego niech nie dziwi sens iż w dalszym ciągu znajdują one zastosowanie. Zwłaszcza w warunkach panujących na zewnątrz, a więc specyficznych oraz zmiennych, rury stalowe na pewno niejednokrotnie okażą się nader trafną opcją jaką warto było zastosować, co do czego nie ma jakichkolwiek wątpliwości. Dlatego pamiętajmy aby dostrzec w rurach stalowych możliwość adaptacji ich zgodnie z przeznaczeniem, a przede wszystkim docenić ich walory techniczne które nigdy nie powinny schodzić na dalszy plan.

budownictwo_wodneWbrew temu co się wydaje, budownictwo wodne to coś nader ważnego w aspekcie racjonalnego wykorzystania zasobów wody na adekwatnej do tego płaszczyźnie, terenie czy optymalnym miejscu. Oczywiście budownictwo wodne zakłada wnoszenie śluz, tam i zapór wodnych, a więc elementów które pozwalają na racjonalne gospodarowanie wodą, co jest czymś na co należy spojrzeć ze znacznie większej niż nam się wydaje perspektywy. Pewnie, że budownictwo wodne pozwala na racjonowanie czy też umożliwia zwiększenie możliwości adaptacji zasobów wody, skierowania jej w konkretnym celu a nawet wedle pewnego wykorzystania, zastosowania czy miejsca przeznaczenia. Niejednokrotnie zapominamy, jak ważną dziedziną jest budownictwo wodne, a co za tym idzie jak w wielu przypadkach oraz sytuacjach wpływa ona na wiele ważnych kwestii i zagadnień których de facto nie wolno bagatelizować. Dlatego rozwój budownictwa wodnego jest czymś o czym mówi się bardzo wiele, co jednak nie powinno nikogo dziwić a co najważniejsze to dział budownictwa zajmujący się wnoszeniem nader ważnych elementów oraz obiektów.

budownictwo_inzynieryjneKiedy budownictwo inżynieryjne ma adekwatne do tego zastosowanie? Zapewne dla wielu osób jest to dziedzina mało znana a tym samym zagadnienie jakiego nie potrafią zdefiniować, jednak to właśnie budownictwo inżynieryjne jest czymś co na przestrzeni najbliższych lat posiada największe perspektywy rozwoju. Oczywiście budownictwo inżynieryjne to nic innego jak budowa obiektów hydrotechnicznych, ochrony środowiska czy też infrastruktury drogowej, lecz w adekwatny do tego sposób a mianowicie wykorzystaniem potencjału nauk inżynieryjnych z zakresu materiałoznawstwa, fizyki i techniki. Pewnie, że budownictwo inżynieryjne zakłada całkiem inne rozwiązania w aspekcie powstawania takich obiektów, ich projektowanie zgodnie ze specyfikacją czy przeznaczeniem a nawet dostosowanie do konkretnego celu. Dzięki inżynierii budownictwo weszło w nowy etap wykorzystania najnowszych pod względem technologicznych rozwiązań, innowacyjnych koncepcji, pomysłów, metod czy technik jakich zastosowanie ma jak najbardziej uzasadniony sens.

budownictwo_pasywneCzym jest budownictwo pasywne w pełnym tego słowa znaczeniu? Pewną nowoczesną technologią jaka od kilkunastu lat znajduje swoiste zastosowanie, przede wszystkim budownictwo pasywne ma ograniczać koszta eksploatacji danego budynku czy obiektu, sprawić iż stanie się on samowystarczalny w pełnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście budownictwo pasywne ma nam zaprezentować pewną koncepcję, trend czy ciekawe rozwiązanie w aspekcie standardów energetycznych i swoistego zużycia energii, a co najważniejsze zyskuje na popularności gdyż generuje wiele atrakcyjnych rozwiązań, których zastosowanie ma uzasadniony sens. Już od dosyć dawna mówi się, iż przyszłość budownictwo to nie tylko energooszczędne ale również pasywne rozwiązania, które de facto posiadają ogromne możliwości generowania niskich kosztów jeżeli chodzi o niezbędną energię, wręcz zminimalizowania ich do adekwatnego poziomu dzięki temu iż będzie ona pozyskiwana w ekologiczny i samowystarczalny przez dany obiekt sposób. Nie jest żadną tajemnicą, iż doskonałym przykładem budownictwa pasywnego są domy i obiekty jakie powstają już od bardzo dawna a ich eksploatacja jest korzystna z niejednego punktu widzenia.

budownictwo_mieszkanioweJak prezentuje się sytuacja jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe w naszym kraju? Przede wszystkim należy spojrzeć na nie z adekwatnej do tego perspektywy, w końcu bądź co bądź budownictwo mieszkaniowe to nader ważne zagadnienie odpowiadające za zaspokajanie potrzeb zwłaszcza rynku nieruchomości. Dlatego nie jest żadną większą tajemnicą, iż budownictwo mieszkaniowe rozwija się w optymalnym do tego kierunku, setki nowych inwestycji zrealizowanych oraz rozpoczętych na przestrzeni ostatnich lat są tego doskonałym przykładem. Pewnie, że w procesie budowy nowych mieszkań uczestniczy wiele firm, developerów oraz inwestorów, i tak naprawdę od nich uzależniona jest kondycja i panująca aktualnie sytuacja. Nie ma jednak jakichkolwiek wątpliwości, iż obecnie budowanie nowych mieszkań to jedna z najczęściej realizowanych inwestycji na rynku nieruchomości, choć budownictwo mieszkaniowe zahacza także o domy jednorodzinne, czyli jest to całościowe spojrzenie na dziedzinę w budownictwie bardzo bliską naszemu życiu.

budownictwo_przemysłoweWokół jakich zagadnień względnie koncepcji oscyluje budownictwo przemysłowe? Mianowicie mowa o nim w sytuacji gdy zachodzi potrzeba powstawania specyficznego wręcz specjalistycznego obiektu jakim są hale magazynowe i przemysłowe, oczyszczalnie ścieków ewentualnie elektrownie, zatem budownictwo przemysłowe to coś co ma wpływ na rozwój niejednej branży, także odgrywa szczegółową rolę w aspekcie czysto gospodarczym. Pewnie, że budownictwo przemysłowe to nie tylko dziedzina, lecz coś znacznie większego, jak wspomniano powyżej jest ono powiązane ze specyficznym spojrzeniem na potrzeby, rolę, czy zadania jakie ma pełnić taki obiekt, a więc być odpowiednio dostosowany do tego celu i mieć swoiste przeznaczenie. Dlatego niech nie dziwi fakt, iż o budownictwie przemysłowym mówi się bardzo wiele, jednocześnie w dzisiejszych czasach rośnie ilość inwestycji na rynku budowlanym niejednokrotnie powiązanych nie tylko z komercyjnym ale również publicznych przeznaczeniem, oraz pełnionych przez powstałe z tego tytułu obiekty w aspekcie ich swoistych funkcji.

bramaJakie powinny być bramy? Przede wszystkim funkcjonalne, co za tym idzie spełniać swoją zasadniczą oraz podstawową rolę, a więc pozwolić na swobodne ich obsługiwanie w miejscu swoistego zastosowania. Oczywiście w wielu przypadkach wybieramy bramy dostosowane pod wieloma względami do płotu lub ogrodzenia, jednocześnie działanie bramy zwłaszcza garażowej ma być oparte o walory typowo użytkowe co chyba z racji zastosowania takiego elementu nie jest żadnym większym zaskoczeniem. Pewnie, że wybór bramy nie jest czymś łatwym ani niejednokrotnie oczywistym, wbrew temu co się wydaje nawet problematyczny gdyż należy do niego podejść z adekwatnej do tego perspektywy i w optymalny dla danego miejsca sposób. Dlatego postarajmy się przy wyborze bramy zwłaszcza garażowej choć nie tylko, zwracać szczególną kwestię na jej wartość użytkową a co najważniejsze to czy sama w sobie dostosuje się do miejsca swoistego przeznaczenia. Spójrzmy na bramę zawsze z perspektywy elementu jakiego działanie ma zagwarantować nam wygodne oraz komfortowe funkcjonowanie.

sciekiBez wątpienia przydomowa oczyszczalnia ścieków, to alternatywa jaką warto rozważyć, jednocześnie opcja pod względem funkcjonowania oraz działania. Oczywiście przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala nie tylko na przechowywanie i składowanie, ale jednocześnie biodegradację i filtrowanie ich w optymalny dla nich sposób, przez co przydomowa oczyszczalnia ścieków to doskonałe rozwiązanie jakie posiada wielu swoich zwolenników. Wspomniane oczyszczalnie ścieków, są dostosowane pod kątem działania i technologii, do parametrów uwzględniających ilość osób czy podmiotów podłączonych do nich. Pewnie, że przydomowe oczyszczalnie ścieków to znacznie lepsza opcja niż zwykłe szambo, do tego poprzez swoiste funkcjonowanie spełniająca wszystkie oczekiwania. Warto zatem się zastanowić, czy przydomowe oczyszczalnie ścieków, nie są rozwiązaniem które w adekwatny do tego sposób nie przypadnie nam do gustu a nawet nie okaże się czymś wręcz niezbędnym w aspekcie swoistej egzystencji czy też uwzględnienia odpowiedniej gospodarki ściekowej.

mieszkaniaPopyt na nowe mieszkania cały czas rośnie, co za tym rosną także ich ceny, które niejednokrotnie są znacznie większe niż rok temu niemal o 10%, niestety nic nie wskazuje na to aby nowe mieszkania były znacznie tańsze. Oczywiście nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że zarówno branża budowlana jak i rynek nieruchomości starają się sprostać swoistym oczekiwaniom, a co najważniejsze narzucić odpowiednie tempo działania. Dlatego jeżeli interesują nas nowe mieszkania to bez wątpienia czas najwyższy zastanowić się nad jego zakupem, ewentualnie rozważyć możliwość skorzystania ze wsparcia firmy developerskiej. Pewnie, że niektórzy uważają iż jest to typowy pośrednik, lecz to największy i najpotężniejszy inwestor budowlany działający na rynku nieruchomości. Jak zatem widać, sytuacja jest na pewno z jednej strony stabilna a z drugiej już od dłuższego czasu mówi się o konieczności przeanalizowania rzeczywistej wartości rynku nieruchomości, tym samym niezbędna jest wycena nowych mieszkań pod względem ich wartości.

ogrodzenieNa co zwrócić uwagę wybierając ogrodzenia? Przede wszystkim zwrócić ogromną i szczegółową uwagę na miejsce jego zastosowania, z jednoczesnym uwzględnieniem poszczególnych jego elementów jak furtka, brama czy adekwatne które wpływają na optymalną wartość ogrodzenia. Oczywiście większość z nas wybiera ogrodzenia funkcjonalne pod względem eksploatacji i nie ma w tym niczego złego, co najważniejsze mówimy tutaj o wytrzymałych, solidnych i trwałych konstrukcjach. Pewnie, że ogrodzenie niemal zawsze spełnia jasno określone zadanie, a więc ogranicza, zabezpiecza, wydziela czy precyzuje teren względnie miejsce prywatne albo jakąkolwiek posesję lub przestrzeń. Dlatego wybierając ogrodzenie trzeba przeanalizować dostępne rozwiązania, materiały i tworzywa o jakie można je oprzeć jednocześnie postawić na najbardziej odpowiednią w tej sytuacji koncepcję. Rynek ogrodzeń domowych i przemysłowych ma nam do zaoferowania warto wiedzieć, więc nie ma jakichkolwiek wątpliwości iż każdy na nim znajdzie ogrodzenie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości.

projekt_domuIndywidualne projekty domów, to idealna opcja dla wszystkich osób i inwestorów, którzy poszukują oryginalnych, unikalnych, tworzonych od podstaw domów jakie pod każdym względem będą odpowiadać ich osobie. Oczywiście w dzisiejszych czasach indywidualne projekty domów tworzone są przez architektów jacy starają się przekonać nas swoją wizją, inspiracją jaką posiadają czy niejednokrotnie propozycją uczestniczenia w wykonywaniu samej wizualizacji, co to takiego oznacza? Mianowicie każdy z nas kto pragnie zdecydować się i postawić na indywidualne projekty domów, powinien w mniejszym lub większym stopniu przekazać wiele szczegółowych informacji, uwag czy jakichkolwiek wskazówek dotyczących efektu końcowego, a więc tego jak będzie się prezentował oraz wyglądał nasz dom. Jak zatem widać, projekty domów oparte o indywidualne w tym aspekcie podejście, to alternatywa za którą przemawia nader wiele argumentów oraz zalet a co najważniejsze, jedna z tych jaka na przestrzeni ostatnich lat zyskała bardzo mocno na popularności.

szamboGdzie wykorzystanie mają szamba betonowe? Oczywiście przede wszystkim w miejscu, gdzie zachodzi potrzeba wybudowania oraz stworzenia stałego zbiornika spełniającego jasno określone wymagania, parametry i właściwości względem przechowywania a tym samym składowania nieczystości czy innych zanieczyszczeń. Pewnie, że szamba betonowe w ostatnim czasie straciły na popularności ze względu na możliwość adaptacji innych, całkowicie alternatywnych a niejednokrotnie bardziej ekologicznych rozwiązań, nie oznacza to jednak że szamba betonowe nie spełniają swojej podstawowej roli. Funkcjonowanie szamba betonowego jest niejednokrotnie skoordynowane w adekwatnym do tego celu, z uwzględnieniem technologii czy metody jaka pozwala na jego swobodne działanie. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż szamba betonowe dalej spełniają swoją podstawą oraz najważniejszą rolę, a z racji zastosowania i wykorzystania doskonale sprawdzają się w miejscach gdzie na nie postawiono, a takich jest wbrew temu co się wydaje bardzo wiele.

budowa_domuZagadnienie jakim jest budowa domu, to coś do czego trzeba podejść w adekwatny sposób, a co najważniejsze uwzględnić w tym aspekcie wiele nader ważnych kwestii, związanych w mniejszym lub większym stopniu z przebiegiem takiej inwestycji budowlanej. Oczywiście budowa domu to zadanie do zrealizowania, jednak pod warunkiem iż dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i rozeznaniem na rynku budowlanym. Warto zatem nadzorować i obserwować każdy etap przebiegu budowy domu, tym bardziej zastanowić się czy budowa domu jest zadaniem któremu sprostamy w sposób samodzielny. Jeżeli dojdziemy do wniosku, iż takie wyzwanie jest czymś czemu nie sprostamy, a nam brakuje doświadczenia, czasu czy predyspozycji by czuwać nad prawidłową realizacją inwestycji budowlanej, to lepiej skorzystać z pomocy kto wesprze nas w budowie domu. Pamiętajmy, że na rynku budowlanym nie brakuje firm oraz fachowców, tym bardziej specjalistów jacy są gotowi do podjęcia określonych zadań, czy też wychodzą do nas z inicjatywą obsługi inwestycji budowlanej, jej zorganizowania czy nadzorowania.

budownictwoCzym tak naprawdę jest budownictwo? Mianowicie uznaje się, iż samo budownictwo to proces powstawania obiektów, budynków, tworzenia ich w adekwatnym do tego kierunku z uwzględnieniem urbanistyki, stylistyki, architektury, krajobrazu oraz wielu innych zagadnień. Oczywiście budownictwo to również nauka, branża i rynek pracy, zwłaszcza w tych dwóch ostatnich przypadkach mówimy o ogromnym bo przeszło już milionowym zatrudnieniu gdy spojrzy się przez pryzmat naszego kraju. Pewnie, że budownictwo rozwija się w optymalnym do tego kierunku, a co najważniejsze jako dziedzina bliska naszemu życiu, gwarantuje nam możliwość swoistego uczestniczenia w tym procesie. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż na budownictwo powinno się spoglądać w odpowiedni do tego sposób, mianowicie przez pryzmat powstawania obiektów na morzu oraz lądzie, jednocześnie kształtowania wedle krajobrazu i samej przestrzeni. Niestety wiele osób nie ma pojęcia jak definiować budownictwo, robi to w nieprawidłowy do tego sposób.

dachyJak odpowiednio zabezpieczyć nasze dachy przed zalaniem? Przede wszystkim zamontować na nich rynny, które pod każdym kątem spełniają określoną rolę, w momencie gdy trafiają one na dachy pozwalają na swobodne odprowadzanie wody deszczowej w adekwatne do tego miejsce przeznaczenia. Oczywiście dachy muszą pod pewnymi względami spełniać parametry typowo konstrukcyjne, z uwzględnieniem odpowiedniego pochyłu, który będzie gwarantował spływanie deszczówki pod wspomnianych dachu.. Jej dalsza droga przebiega właśnie przez rynny, jakie odprowadzają ją do zbiornika przeznaczonego na ten cel, ewentualnie do podłącza kanalizacyjnego. Pamiętajmy, że zabezpieczenie dachów w taki a nie inny sposób jest czymś oczywistym oraz niezbędnym, w wielu przypadkach oraz sytuacjach ochrona ich przed zalaniem gwarantuje odpowiednie warunki do eksploatacji całego obiektu. Rynny zadbają także o to, aby spływająca po dachu woda nie zalała fundamentów, a co najważniejsze nie uszkodziła zewnętrznej elewacji.

plyta_warstwowaKiedy zastosowanie mają płyty warstwowe? Przede wszystkim warto dowiedzieć się więcej na ich temat, co za tym idzie spojrzeć na płyty warstwowe z perspektywy materiału który w pełni oddaje potrzeby związane z konstrukcją uwzględniającą samą w sobie termoizolację. Oczywiście dla większości z nas płyty warstwowe będą idealnym rozwiązaniem na wykonanie ścian oraz innych elementów konstrukcyjnych, gdzie nie bez znaczenia jest fakt występowania rdzenia o termoizolacyjnym przeznaczeniu. Dlatego nie dziwi fakt, iż na płyty warstwowe przez pryzmat optymalnego rozwiązania za jakim przemawia bardzo wiele argumentów, jednocześnie fakt że pod każdym względem doskonale sprawdza się w przypadku tworzenia konstrukcji, obiektów i budynków, jako jeden z ich podstawowych oraz najważniejszych elementów. Nie ma jakichkolwiek wąpliwości, że płyta warstwowa to możliwość dużo nowocześniejszego i innowacyjnego spojrzenia na budownictwo w aspekcie generowanych przez nie coraz większych możliwości, a co najważniejsze wykorzystania płyt warstwowych w oczywistym do tego celu.

201Piszę ten wpis, aby każdy mógł się czegoś nauczyć odnośnie ocieplania strychów. Mam tutaj na myśli ocieplania strychów w taki sposób jak robili to nasi dziadkowie. Oni brali i sypali na najwyższy element sufitu trociny lub plew z zboża. Następnie ten plew przykrywali deskami i kładli kolejną warstwę plew. W ten sposób powstawała bardzo dobra izolacja. Co ciekawe nie gromadziła się woda i nie parowała, ani nie rósł grzyb. Niestety nie było to zbyt bezpieczne rozwiązanie, związane jest to z tym, że w przypadku zapruszenia ognia nie było po prostu co ratować. Ogień bardzo szybko zajmował całą powierzchnie dachu. Obecnie na szczęście to się zmieniło. Wełna mineralna nie jest tak palna jak plewy, w dodatku strych ociepla się zaraz przy połaci dachowej, a więc reszta jego jest w miarę ciepła, a kiedy doprowadzimy do niej ogrzewanie staje się nawet bardzo ciepła i spokojnie można jej używać np. jako salonu, co zresztą bardzo często wykorzystują młode małżeństwa, którym urodziły się dzieci. Wystarczy przecież obłożyć wszystko karton gipsem, a następnie podprowadzić tam energię i ocieplanie.

200Obecnie wiele osób nie do końca wie, że wymiana dachu to bardzo poważne inwestycja, zrobiona pochopnie może utopić nie tylko nasze pieniądze, ale i marzenia. Chodzi mi o to, że obecnie warto jest przy wymianie dachu zainteresować się od razu możliwością rozbudowy domu ku górze. Opcja taka jest bardzo dobra i pozwala nam stanowczo powiększyć metraż domu bez drogich, zbędnych inwestycji. Przykładowo wymiana dachu może zostać połączona z wymianą fundamentów, albo nie, trochę nie jasno to opisuje. Mam na myśli fakt, że można w prosty sposób powiększy metraż domu stosując dodatkowe fundamenty dobudówki dzięki czemu nowy dach będzie można oprzeć na wspomnianej dobudówce nie obciążając starych fundamentów, które na taką ewentualność są zapewne całkowicie nieprzygotowane. Uzyskany w ten sposób metraż jest stosunkowo tani, a na pewno o wiele tańszy od budowania nowego domu i zdobywania wszystkich pozwoleń. Polecam wam gorąco zawsze szukać takich właśnie alternatywnych rozwiązań dzięki, którym w prosty sposób uzyskać można niesamowite efekty.

199Ostatnio bardzo modne stało się korzystanie z podwójnych fundamentów, jako elementu, który podnosi wartość domu dla nas, ale i w sytuacji, w której chcemy go sprzedać, co to jest? Podwójny fundament to błędne określenie mówiące o tym, że fundament domu postawiony został i wzmocniony w taki sposób, aby można było swobodnie rozbudowywać go w razie potrzeby do góry. Pozwala to przykładowo na swobodne zdjęcie dachu i dostawienie kolejnego piętra, a niekiedy nawet dwóch. Dzięki temu zabiegowi zwiększamy wartość domu, metraż w sytuacji, w której pojawiają się dzieci lub, któryś członek rodziny po prostu chce u nas zamieszkać. Jest to również o tyle wygodne, że rozwiązanie takie pozwala nam na spokojny sen. Jak wspomniałem w sytuacji, w której chcemy sprzedać dom i zmienić miejsce pobytu swobodnie możemy to zrobić i zaoferować sporą wartość dodaną. Jeżeli znacie inne określenie na wzmocniony fundament proszę zostawcie taką informację w komentarzach, może to zdecydowanie pomóc nowym osobom, które dopiero próbują się trochę zorientować w temacie budownictwa.

198Nie wiedzieć czemu przyjęło się u nas, aby dość niepochlebnie wyrażać się na temat domów wykonanych z drewna. Wspominamy nie tylko o tym, że są łatwopalne i szybko niszczeją, ale często zwracana jest uwaga również na fakt, że nie posłużą nam zbyt długo, nie jest to oczywiście prawda. Co prawda nieco inaczej użytkuje się dom wykonany z drewna w porównaniu do domu wykonanego tradycyjnymi metodami, ale nie jest to, aż tak wielka różnica, aby się go bać. Trzeba zdać sobie sprawę, że po prostu w innych miejscach możemy postawić dom wykonany z drewna, a w innych postawimy dom z bali. Inaczej będziemy zapewne ogrzewać dom z drewna, a inaczej dom ceglany, choć tak naprawdę oba te domy można śmiało ogrzewać piecem na ekogroszek. Co ciekawe obecnie drewno pokrywane jest specjalnym impregnatem który powoduje to, że jest cieżkopalne. Dom zresztą od środka wyłożony jest karton gipsem, który palny nie jest. Montowane są specjalne czujniki, to już nie jest to drewno i te metody co kiedyś, wszystko poszło do przodu, bezpieczeństwo również.

197Od razu na wstępie dodam, że skoro już mamy w domu dzieci można dać sobie spokój ze ścianami wtedy już im nie pomożemy, ale jak dzieci dorosną lub po prostu póki co ich się nie spodziewamy, może trochę o te ściany zadbać. Przede wszystkim należy odpowiednio podejść do tematu. Po pierwsze wszystko zależy od sytuacji, w której już na wstępie stosujemy farby akrylowe, są one nieco droższe, ale znacznie lepiej jest z nich skorzystać niż ze zwykłych farb. Tworzą one specjalną jednolitą strukturę, dzięki czemu kiedy czyścimy ściany z zabrudzeń nie psuje się ona i nie wyciera w tym miejscu. Warto wspomnieć tutaj również o tym, że jeżeli znudzi się nam kolor kolejny nakłada się w bardzo prosty sposób i nie pozostawia on żadnych szczególnych zabrudzeń. Jest to niewątpliwie ogromny plus tego rozwiązania, który powoduje, że jeżeli chcemy poprowadzić remont nie jest to sporym problemem. Ważne jest też, aby ściany zawsze były równe, ale nie idealnie równe, tylko tutaj mam na myśli to, żeby nie posiadały wgnieceń czy miejsc z większą ilością farby, ponieważ to słabo wygląda i powoduje przebarwienia.