Czym tak naprawdę jest budownictwo?

budownictwoCzym tak naprawdę jest budownictwo? Mianowicie uznaje się, iż samo budownictwo to proces powstawania obiektów, budynków, tworzenia ich w adekwatnym do tego kierunku z uwzględnieniem urbanistyki, stylistyki, architektury, krajobrazu oraz wielu innych zagadnień. Oczywiście budownictwo to również nauka, branża i rynek pracy, zwłaszcza w tych dwóch ostatnich przypadkach mówimy o ogromnym bo przeszło już milionowym zatrudnieniu gdy spojrzy się przez pryzmat naszego kraju. Pewnie, że budownictwo rozwija się w optymalnym do tego kierunku, a co najważniejsze jako dziedzina bliska naszemu życiu, gwarantuje nam możliwość swoistego uczestniczenia w tym procesie. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, iż na budownictwo powinno się spoglądać w odpowiedni do tego sposób, mianowicie przez pryzmat powstawania obiektów na morzu oraz lądzie, jednocześnie kształtowania wedle krajobrazu i samej przestrzeni. Niestety wiele osób nie ma pojęcia jak definiować budownictwo, robi to w nieprawidłowy do tego sposób.