Czym jest budownictwo?

58Tyle piszemy budownictwo, ale czy każdy z nas zdaje sobie sprawę, czym tak na prawdę ono jest? Dla pewności przytoczę tutaj definicję. Jest to dziedzina zaliczana do działalności człowieka, która jest związana ze stawianiem obiektów budowlanych. Warto także wspomnieć, że budownictwo jest dziedziną inżynierii lądowej. Ale nie tylko, ponieważ budownictwo można również zaliczyć jako gałąź wiedzy praktycznej, która jest wykorzystywana do budowania. Jednak najważniejszy jest cel tej dziecina, czyli po prostu wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Oczywiście jej zadaniem jest nie tylko wznoszenie, ale również odbudowa, przebudowa, modernizacja, a także konserwacja już powstałych budynków. Budownictwo można podzielić ze względu na umiejscowienie wspomnianych obiektów. Czyli dzielimy je na budownictwo wodne i lądowe. Wspominaliśmy już o budowania i zmianach budynków, jednak trzeba również powiedzieć o tym, że czasami budownictwo zajmuje się również rozbiórką obiektów niespełniających wymagań technicznych albo takich, które należy usunąć z danego obszaru.