Falochrony jako budowle wodne

65Jedną z konstrukcji wodnych są falochrony. Coraz częściej budowane u wykorzystywane na całym świecie. Czym w ogóle są te obiekty? Są tworzone, by chronić przed działaniem fal. Zazwyczaj jest to po prostu konstrukcja hydrotechniczna, której celem jest osłona przed działaniem fal. Zazwyczaj osłania się porty czy ter promenady. A także wszystko inne, co jest cenne, a fale mogą to zniszczyć. Falochrony rozbijają fale, dzięki czemu nie dopuszczają do uszkodzeń ale także do utrudnień w wykorzystywaniu brzegu zarówno w sprawach turystycznych, jak i ekonomicznych. Jak buduje się falochrony? Mogą one być stworzone z masywnej ściany betonowej, ale również w formie nasypu z gruzu, czy kamieni. Czasami można jeszcze spotkać po prostu drewniane pale powbijane w postaci rzędu. Falochrony już od dawna miały ogromne zastosowanie. Już w czasie wojny, kiedy alianci lądowania w Normandii, wykorzystano kilka starych statków do stworzenia prowizorycznego falochronu. A więc jak widać, nie zawsze chodzi o budulec, lecz o zasadę i to determinację, by coś stworzyć.