Głębokość fundamentów

176Fundamenty to bardzo szeroki temat i wiele aspektów jest w nim ważnych. Dzisiaj skupimy się na głębokości posadowienia fundamentów i tego od czego ona zależy. Zazwyczaj budynki posadawia się poniżej tak zwanej strefy przemarzania. W naszym kraju głębokość tej strefy jest różna w zależności od pasma. W zachodniej części naszej ojczyzny wynosi około osiem dziesiątych metra, w centralnej i większej części wschodniej jest na poziomie 1-1,2 metra, a w okolicach Suwałk ma nawet do jeden i cztery dziesiąte metra. A więc jak widać różnic wcale nie są takie małe, jakby się mogło wydawać. Taki sposób tworzenia fundamentów jest uzasadniony. Zamarzający grunt zwiększa swoją objętość, więc jeśli fundamenty zostaną wykonane na złej głębokości, to po prostu mogę popękać, a dalej te pęknięcia mogą przenieść się na ściany do domu. No więc zawsze pamiętajmy o przemyślanych fundamentach, a także o tym, żeby dopilnować, by były one na odpowiedniej głębokości w zależności od miejsca i gleby, w której się znajdują.