Jak powstaje most?

116Każda budowa jest tworzona troszkę inaczej, jednak przy każdej z nich bezpieczeństwo jest najważniejsze. Budowle stawiane na wodzie zdecydowanie tego wymagają. Dlatego każdy etap jest niezwykle ważny i musi zostać wykonany precyzyjnie. Budowa jest rozpoczynana od wbicia pali żelbetonowych pod przyczółki. Kolejnie ustawia się zbrojenia wykonane z tego samego materiału. A następnie obudowuje się je szalunkami. Po tych etapach nastaje czas na wylanie betony. Gdy on zaschnie, demontuje się szalunki. I to jest nazywane stanem surowym. Czas na kolejne prace, czyli budowa podpory na środku. Oczywiście nie w każdym moście jest ona potrzebna, jednak duże konstrukcje wymagają tego. Następnie stawia się rusztowania stalowe, czyli po prostu podpory pod strój nośny.Na rusztowaniach znowu pojawiają się szalunki i wykonywane jest deskowanie. Następnie tworzone są zbrojenia i odpowiednio ustawia belki konstrukcyjne. A na koniec są one zalewane metonem. Ponownie usuwa się rusztowania, a beton izoluje papą i smołą.