Jak prawidłowo określić zużycie zasobów na placu budowy

123Jeden z największych problemów jaki niestety ciężko pojawia się na placach budowy jest to, że zasoby nie są odpowiednio podzielone i przydzielone. Kończy się to tym, że w połowie pracy o godzinie 12 danego dnia występuje gigantyczny problem z płynnością czynności. Firma traci, pracownicy się nudzą, a kierownice jest złe. Jeżeli chcemy uniknąć takich sytuacji należy po prostu odpowiednio przewidywać zużycie zasobów, cementu, piasku, wody jak i oczywiście być odpowiednio przygotowanym do takich działań. Poprzez odpowiednie przygotowanie należy rozumieć sytuację, w której nie dość, że na placu budowy mamy ilość zasobów powiększoną o barierę bezpieczeństwa to dodatkowo mamy umówionych dostawców i sprytnych pracowników, którzy w sytuacji kiedy okazuje się, że zaczyna brakować zasobów, np. cementu informują oni kierownictwo, a kierownictwo od razu informuje dostawców, którzy są przygotowani na takie ewentualności. Tylko w ten sposób można zapewnić sobie płynność prac realizowanych na zlecenie.