Kwestie prawne podczas zakupu działki pod zabudowę – część pierwsza

136Zakup działki to nie tylko skupianie się na ich wyglądzie, ale również na stanie prawnym. Zdecydowanie trzeba sprawdzić status prawny tej posesji. Najlepiej dla nas kupujących jest taka sytuacja, kiedy kupujemy działkę od jednego właściciela. Jeśli działka w spadki została odziedziczona na wiele osób, to jako kupiec musisz zaspokoi wymagania każdego z jej właścicieli. Jest to cięższe, ponieważ może okazać się, że każdy z nich ma inne zdanie i innej wartości może sobie zażyczyć. Tylko dzięki spełnieniu tego warunki staniemy się jedynym właścicielem i będziemy mogli na działce na spokojnie rozpocząć budowę. Warto również wiedzieć, że obciążenia hipoteczne są przypisywane do działki i przechodzą na nowego właściciela. Także musisz na to uważać i sprawdzić, czy działka ma obciążenia. Możesz to sprawdzić w urzędzie, gdzie możesz pozyskać aktualny wypis z ksiąg wieczystych. Dodatkowo naszym obowiązkiem (dla samych siebie) jest poproszenie sprzedającego o stworzenie oświadczenia, że działka od momentu stworzenia tego dokumentu nie została obciążona jakimikolwiek wierzytelnościami.