Obciążenie stropu a bezpieczeństwo użytkowników

147Strop to ustrój dzielący budynek wewnątrz na przegrody poziomo. Zazwyczaj budowany przy użyciu kratownic szczególnej konstrukcji, zalewanych zaprawą cementową. Następnie na stropie wylewana jest posadzka z zaprawy o małej ścieralności. Od tego jak wylana będzie posadzka zależeć będzie utrzymanie jednakowej wysokości podłogi na całej powierzchni pomieszczenia. Strop jest ustrojem o stosunkowo niewielkiej masie, zbrojonym by zapobiegać ścinaniu i złamaniu przez zginanie. Ma też określone maksymalne obciążenie dopuszczalne na jednostkę powierzchni, którego przekroczenie może być tragiczne w skutkach. W domu jednorodzinnym tak jak i w mieszkaniu w bloku raczej nie jesteśmy w stanie nawet zbliżyć się do tego ograniczenia, a co dopiero je przekroczyć, jednak jeśli chodzi o warsztat, bądź inne pomieszczenie w którym montujemy ciężkie maszyny, musimy się liczyć z tym że ich łączna masa nie może przekraczać tej dopuszczalnej dla stropu. Mogą to być np. magazyny maszyn rolniczych, stolarnie, i inne zakłady produkcyjne.