Plan zagospodarowania przestrzennego, a budowa domu – część pierwsza

141Kupując działkę musimy sprawdzić, czy teren, na którym ona się znajduje jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo ważne, ponieważ to ten dokument określa przeznaczenia, a także warunki zagospodarowania i zabudowy danego terenu, którego dotyczy dokument. W nim również znajduje się rozmieszczenie inwestycji. Takie plany mogą różnić się szczegółowością, ponieważ jest to zależne od wielu czynników, które za chwilę przybliżę. Ważną kwestią jest przeznaczenie gruntów. Na przykład tylko pod zabudowę jednorodzinną, albo tylko na potrzeby działalności przemysłowej czy usługowej. Od tego właśnie zależy możliwość zabudowy i co, jakie budynki będą w przyszłości w naszej okolicy. Ważna jest również minimalna wielkość działku budowlanej, a także, jak duża jej część może zostać zabudowana. Ale plany zabudowy przestrzennej obejmują również informacje, czy na tym terenie mogą powstawać budynki wolnostojące, czy na przykład jest pozwolenie na stawianie bliźniaków, czy nawet szeregowców.