Roboty budowlane od kuchni

77Dzisiaj przyjrzymy się robotom budowlanym od troszkę innej strony. Są one wykonywane na zlecenie inwestora, czyli osoby, która płaci za wykonanie pracy. Oczywiście niezbędny jest nadzór nad wykonywaniem prac oczywiście przez osoby uprawnione do tego. Na budowie niezbędny jest kierownik budowy (ewentualnie również kierownicy robót), a także inspektor nadzoru inwestorskiego, czyli osoba, która sprawdza, czy wszystko jest wykonywanie zgodnie z założeniem i zgodnie z prawem. Poza tymi osobami czasami może być potrzeba dodatkowej obecności geodety, geologa, czy nawet archeologa. Jednak to tylko w przypadku, gdy któryś z tych specjalistów jest niezbędny. Rozpoczęcie robót budowlanych to bardzo ważna chwila i następuje już w momencie rozpoczęcie prac przygotowawczych. Zazwyczaj przed tym jest przyjęty plac budowy, gdzie będą prowadzone wspomniane roboty budowlane. A to dopiero sam początek, ponieważ cała inwestycja może pochłonąć nawet pięć lat pracy wielu zespołów, a to wszystko po to, by stworzyć bezpieczną budowlę.