Wały przeciwpowodziowe – informacje ogólne

68Wały przeciwpowodziowe to coś o czym na pewno słyszał każdy z nas. Kilka lat temu w niektórych rejonach Polski to właśnie one uchroniły przed wielkimi zniszczeniami w czasie powodzi. Wał przeciwpowodziowy to po prostu sztuczne usypisko mające kształt pryzmy. Najczęściej mają one trapezowy kształt w przekroju poprzecznym. W wielu miejscach po prostu ludzie po nich latem chodzą i cieszą się miłym widokiem zbiorników wodnych. Są one wznoszone zazwyczaj wzdłuż rzeki, ale w odpowiednim oddaleniu od jej koryta. Takie rozwiązanie sprawia, że tworzy się większe koryto obejmujące również otaczające rzekę tereny zalewowe. Pozwala to na przeciwdziałanie rozlaniu się wód zgromadzonych w rzecze podczas obfitych opadów. Chronione są obszary przy rzece, aktualnie w wielu miejsca nie są to tylko łąki, ale budynki mieszkalne. Wydaje się, że wały przeciwpowodziowe, to nie budowle, bo są stworzone z ziemi. Jednak są one zaliczone do budowli wodnych. Co sądzicie na temat nich? Przydają się, czy według Was jest inaczej?