Zapory wodne – część druga

64Dzisiaj czas na kolejną dawkę informacji o zaporach wodnych. A więc zaczynajmy. Każdy z nas, kto nawet na zdjęciu widział zaporę wodną, doskonale zdaje sobie sprawę, że różnica wody przed i po zaporą jest ogromna. Jednak współczesna technologia pozwala ną wykorzystywać w sposób korzystny dla naszej cywilizacji. W takich miejscach tworzone są elektrownie wodne, które wytwarzają energię elektryczną. Jedną z takich elektrowni jest szczytowo-pompowa. W niej właśnie energia jest wytwarzania w czasie dnia, kiedy zapotrzebowanie na nią jest bardzo duże. Natomiast w nocy nadmiar mocy jest wykorzystywany do napędzenia turbiny, której zadaniem jest uzupełnienie wody w zbiorniku. Jest ona po prostu przepompowywana ze zbiorników, które są umiejscowione u podstawy zapory. Jednak nie tylko to jest nazywane zaporą wodną. Zapory wodne to także sztuczne wytworzone przeszkody, takie jak zatopiony lub zabagniony teren, który zapewnia utrudnienie przemieszczania się wojsk. Widać tutaj również charakter militarny zapór wodnych.